NijLand terreinvisualisatie

Mijn naam is Marjan Nijland ik ben geboren in Smilde en opgegroeid in Hooghalen op een boeren familiebedrijf. Oorspronkelijk was dit een gemengd bedrijf, met zowel koeien, varkens als kippen, waar gewerkt werd met paarden. Welke vervolgens een ontwikkeling heeft doorgemaakt van gespecialiseerd intensief bedrijf, naar huidige vorm waar naast de dieren zorg en tuinbouw is toegevoegd. Daarmee is de bedrijfsvoering weer gaan lijken op een boerderij van voor de specialisatie.

Met een achtergrond vanuit vormgeving van bouw en groen en opgedane werkervaring, op het gebied van ontwerp en advies bij verschillende bedrijven en een overheidsinstelling, heeft het mijn voorkeur integraal te werken dat wil zeggen alles te combineren en niet te laten belemmeren door zogenaamde grenzen bij het maken van een inrichtingsplan.

Een integrale manier van werken heeft vaak veel voordelen. Het heeft mijn voorkeur op ecologische manier te werken, wat o.a. inhoud dat biodiversiteit aandacht krijgt bij het maken van plannen, beplantingsplannen, materiaal gebruik en andere factoren waarbij gelet wordt op samenhang.

Vanuit persoonlijke interesse heb ik me verdiept en ben me meer gaan specialiseren in: agrarische natuur, boerenlandschap, voedselproductie en ook recreatieve waarden bij terrein inrichting. Met grote belangstelling volg ik de laatste jaren actief de ontwikkelingen op deze gebieden en zie veel mogelijkheden en kansen.

.

Drentse Bellefleur

Malus domestica ‘Drentse Bellefleur’ is een appelras.

In de beplantingsplannen gebruik ik graag eetbare planten en andere gewassen die behalve tot genoegen ook van ander nut kunnen zijn.

Een streek of gebiedseigen karakter kan in de keuze van plantensoort of cultivars tot uiting komen.

Mijn accent verraadt meteen mijn afkomst. Taal volgt de makkelijkste weg, net als water.

Adresgegevens

Veenhuizen 16

9591 TG Onstwedde

Postadres:

Fivelingo 47

3524 BH Utrecht

M: 06-29101828

E:  MarjanNijland@gmail.com

KvK 63439778

© 2015    Marjan Nijland     M: 06-29101828     E: Info@Drentse-Bellefleur.nl