Kaartmateriaal bij Principeverzoek

Nieuw in te richten Landgoed

Snoeien Hoogstam Fruitbomen

NijLand terreinvisualisatie

Kunt u hulp gebruiken in de vorm van advies of bij het inrichten of inpassen in landschap van een Terrein, Erf, Tuin of Speelplek?

Graag kijken we met u naar kansen en mogelijkheden en geef handvaten en advies hoe u e.e.a. kunt aanpakken. Er zijn vaak meer mogelijkheden en wij denken graag mee in oplossingen en aanpak. Naast functie is de locatie en de context voor ons van belang, rekening houdend met cultuurwaarden en landschapselementen.

  • Bewoners / Gebruikers Participatie
  • Erf en terreininrichting
  • Beplantingsplan
  • Beheer en onderhoudsplan
  • (Natuur en Cultuur)Educatie
  • Speelterrein

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, neem gerust contact op, wij horen graag wat er speelt en met plezier zetten wij kennis en ervaring in op het gebied van terreininrichting en beplanting.

Daar waar eigen kennis en diensten tekort schieten, worden mensen uit ons netwerk ingezet, om gebruik te maken van specifieke kennis of technieken, welke tijdens het traject nodig zijn om te komen tot gewenst resultaat.

Adresgegevens

Veenhuizen 16

9591 TG Onstwedde

Postadres

Fivelingo 47

3524 BH Utrecht

M: 06-29101828

E:  Info@Drentse-Bellefleur.nl

KvK 63439778

Ontwerp

Creatieve ideeën

Terreinindeling

Praktische oplossingen

Presentatie

Advies

Plan van Aanpak

Haalbaarheidsadvies

Visualisaties

Beplantingsplannen

Planuitwerking